Pietrucha Group

BADANIA WYTRZYMAŁOŚCIOWE

Laboratorium Pietrucha International wykonuje usługowo badania wytrzymałościowe produktów geosyntetycznych na najnowszej generacji maszynie wytrzymałościowej.

 

W sierpniu 2015 roku wzbogaciliśmy nasze laboratorium kontrolno-jakościowe w system do badań wytrzymałościowych składający się z:

 

 • maszyny wytrzymałościowej Instron 5982 o obciążalności do 100kN,
 • zaawansowanym wideo-ekstensometrem AVE2 z polem widzenie do 310 mm,
 • uchwytami hydraulicznymi bocznego działania do testów rozciągania wraz z wkładkami do uchwytów płaskich (zakres grubości próbki od 0-35 mm)
 • zaawansowanym  oprogramowaniem Bluehill 3.

 

Wszystkie urządzenia będące wyposażeniem laboratorium tj. maszyna wytrzymałościowa, ekstensometr, taśmy miernicze, suwmiarki oraz mikrometry  posiadają aktualne świadectwa wzorcowania. 

 

Ten profesjonalny zestaw umożliwia przeprowadzanie precyzyjnej kontroli jakości wyrobu gotowego pod kątem wytrzymałościowym. Wyniki wykonywanego badania są na bieżąco wyświetlane na ekranie monitora, natomiast po zakończeniu testu generowany jest szczegółowy raport zbiorczy.

Badania wykonywane są zgodnie z normą PN-EN ISO 10319:2015,  temperaturze 20±20C przez profesjonalnie przygotowany personel. 

 

Oferujemy wykonywanie badań:

 • geotkaniny,
 • geowłokniny,
 • geokompozytów,
 • geodzianiny,
 • filcu,
 • geosiatek
 • georusztów
 • geotekstyliów.

 

Oferujemy 2 tryby wykonywania badań:


zwykły tryb badań
Czas testu: do 3 dni roboczych.
Cena netto: 250zł netto.

Badanie dotyczy jednej próby, która zawiera 5 próbek w kierunku wzdłużnym oraz 5 próbek w kierunku poprzecznym.


badanie od ręki
300zł netto
badanie to dotyczy jednej próby, która zawiera 5 próbek w kierunku wzdłużnym oraz 5 próbek w kierunku poprzecznym.

 

Aktualną ofertę laboratorium planujemy rozszerzyć o badania na zginanie wg. PN-EN ISO 178:2006, ściskanie wszelkich tworzyw sztucznych wg. PN-EN ISO 604:2006, oraz oznaczenie właściwości mechanicznych przy statycznym rozciąganiu wg. PN-EN ISO 527, co da naszym klientom możliwość kompleksowej obsługi w jednym laboratorium.

11331e9c1081c3611a53ec476939c9765c048b35