Pietrucha Group

Geokompozyt Polgrid FSR

Geokompozyt POLGRID FSR

Jest to termicznie zespolony georuszt POLGRID BX z geowłókniną, łączący w sobie zalety obu tych rozwiązań. W zależności od rodzaju projektu, jego lokalizacji oraz indywidualnych wymagań dobiera się optymalny rodzaj geosiatki oraz parametry wykorzystywanej geowłókniny.

Dzięki swoim właściwościom geokompozyt POLGRID FSR jest bardzo szeroko wykorzystywany przez nowoczesne przedsiębiorstwa z sektora budowlanego, poszukujące rozwiązań pozwalających na ograniczenie czasu realizacji danego projektu, a także osiągnięcie znakomitego efektu końcowego.

Jego zastosowanie obejmuje:

  • wzmacnianie podbudów drogowych
  • budowa dróg tymczasowych i technologicznych
  • budowa dróg leśnych
  • budowa dróg dojazdowych do farm wiatrowych
  • budowa placów manewrowych i parkingów
  • wzmacnianie podtorzy kolejowych
  • budowa nasypów na słabych gruntach
  • wzmocnienie podłoża pod fundamentami
Struktura geokompozytu

Geokompozyty POLGRID FSR łączą zalety geosiatki o sztywnych integralnych węzłach (georusztu) z zaletami geowłókniny, dzięki czemu znakomicie pełnią funkcję zarówno wzmacniającą, jak i separacyjną oraz filtracyjną. Parametry tego rozwiązania pozwalają na jego wykorzystanie na grząskim podłożu, a także w przypadku kiedy stosujemy materiał o niekorzystnym uziarnieniu.

11331e9c1081c3611a53ec476939c9765c048b35