Pietrucha Group

Georuszt Polgrid BX MAX

Georuszt POLGRID MAX

Georuszty o zwiększonych oczkach
Rozwiązanie przygotowane dla projektów, w ramach których wykorzystuje się kruszywa o większych frakcjach. Dzięki zwiększonemu wymiarowi oczka (do 65x65mm), świetnie sprawdza się między innymi w stabilizacji nasypów pod drogi kolejowe, a także zbrojeniu podbudów drogowych.

Jednocześnie POLGRID BX MAX zachowuje wszystkie znakomite parametry georusztów o mniejszych wymiarach oczka, a więc wysoką trwałość, skuteczność stabilizacji oraz prostotę wykorzystania. W rezultacie znajduje szerokie zastosowanie, między innymi do:

Georuszty mają następujące zastosowanie:

  • wzmacniania podbudów drogowych,
  • wzmacniania podtorzy kolejowych,
  • budowy dróg leśnych, a także tymczasowych i technologicznych,
  • budowy dróg dojazdowych do farm wiatrowych.

W zależności od rodzaju realizowanego projektu wybrać można georuszt o różnym zakresie wytrzymałości na rozciąganie poprzeczne i wzdłużne.

jedn.BX MAX 20/20BX MAX 30/30BX MAX 40/40
Typ polimeru PPPPPP
Minimalna zawartość sadzy%222
Wytrzymałość na rozciąganie w kierunku wzdłużnym / poprzecznymkN/m20/2030/3040/40
Sztywność węzła%100100100
Długość oczekmm65(±12)65(±12)65(±12)
Szerokość oczekmm65(±12)65(±12)65(±12)
Długość w rolcem505030
Szerokość rolkim444
  • Georuszty jako wzmocnienie podtorzy kolejowych
11331e9c1081c3611a53ec476939c9765c048b35