Pietrucha Group

GEOSYNTETYKI

Jest to grupa niezwykle trwałych materiałów, coraz powszechniej wykorzystywanych w inżynierii budowlanej z uwagi na swoje znakomite parametry techniczne. Stosuje się je przede wszystkim w podłożach, gdzie wymagany jest wysoki poziom wytrzymałości. Sprawdzają się między innymi w przypadku stabilizacji gruntów, jako bariery w podłożu (np. oddzielanie fundamentów od wód gruntowych), wzmacnianiu i naprawie nasypów oraz przy wielu innych pracach geotechnicznych.

W zależności od docelowego zastosowania geosyntetyk może być wytworzony z odpowiednich polimerów oraz posiadać różnorodną formę. W rezultacie dostępne są materiały optymalnie odpowiadające wymaganiom odmiennych projektów oraz konstrukcji.

Oferta naszej firmy obejmuje geosyntetyki następujących rodzajów:

 

 • Geosiatki dwukierunkowe
  Nowoczesne siatki przeznaczone do stabilizacji gruntu, stosowane między innymi do wzmacniania nasypów kolejowych, zbrojenia skarp, podbudowy dróg leśnych oraz utwardzonych, a także naprawy osuwisk. Proces produkcji, oparty o mikroperforowanie oraz rozciąganie w obu kierunkach, eliminuje konieczność łączenia poszczególnych elementów, a w rezultacie odporność i wytrzymałość na rozciąganie jest niezwykle wysoka.
   
 • Geosiatki ze zwiększonym oczkiem
  Georuszt POLGRID BX MAX o większym wymiarze oczka, dedykowany do współpracy z kruszywem o większych frakcjach (używany np. do zbrojenia podbudów i stabilizacji nasypów kolejowych). Rozwiązanie to wyróżnia się wszystkimi zaletami geosiatek o standardowych rozmiarach oczka. Zakres jego zastosowania obejmuje między innymi wzmacnianie podbudów, podtorzy kolejowych, a także budowę dróg różnego rodzaju (tymczasowych, leśnych etc.).

 • Geokompozyty
  Połączenie najlepszych parametrów georusztu - geosiatki dwukierunkowej o sztywnych węzłach oraz geowłókniny. Rezultatem jest doskonałe wzmocnienie struktury, a także spełnianie funkcji filtracyjnej i separacyjnej. Stosuje się je np. na podłożu grząskim lub wraz z materiałem o niekorzystnym uziarnieniu. Dla każdego rodzaju projektu istnieje możliwość dobrania parametrów wykorzystywanej geowłókniny, optymalnie odpowiadających jego wymaganiom.

 • Geosiatki jednokierunkowe
  Specjalny rodzaj siatek produkowanych z polietylenu o wysokiej gęstości, który (w odróżnieniu od georusztów dwukierunkowych) po etapie wytłaczania i perforacji rozciągany jest tylko w kierunku podłużnym. Pozwala to na osiągnięcie znakomitej sztywności i wytrzymałości, mieszczącej się w przedziale od 40 do aż 160 kN/m (w zależności od typu siatki). Stosuje się je do zbrojenia skarp i nasypów, naprawy osuwisk oraz budowy ścian oporowych.
11331e9c1081c3611a53ec476939c9765c048b35