Pietrucha Group

Polgrid BX

Georuszt dwukierunkowy POLGRID BX

Geosiatka dwukierunkowa POLGRID BX o otwartej strukturze w postaci georusztu. Węzły siatki są sztywne i stanowią integralny element struktury siatki, a żebra o przekroju kwadratowym zapewniają dobre oparcie dla kruszywa. Proces produkcji geosiatek o sztywnych węzłach polega na wytłaczaniu termoplastycznej płyty z PP z modyfikatorami, mikroperforowaniu oraz rozciąganiu w kierunku wzdłużnym i poprzecznym.

 

Zastosowanie:

  • budowa dróg i powierzchni obciążonych ruchem,
  • wzmocnienie podtorza,
  • budowa tuneli i konstrukcji podziemnych,
  • roboty ziemne, fundamentowanie,
  • zabezpieczenie przeciwerozyjne,
  • kanały, zbiorniki wodne i zapory.


jedn.BX 15/15BX 20/20BX 25/25BX 30/30BX 40/40BX 45/45
Typ polimeru PPPPPPPPPPPP
Minimalna zawartość sadzy%222222
Wytrzymałość na rozciąganie w kierunku wzdłużnym / poprzecznymkN/m15/1520/2025/2530/3040/4045/45
Sztywność węzła%100100100100100100
Długość oczekmm39(±4)39(±4)39(±4)39(±4)35(±3)35(±3)
Szerokość oczekmm39(±4)39(±4)39(±4)39(±4)35(±3)35(±3)
Długość w rolcem757550503030
Szerokość rolkim444444
11331e9c1081c3611a53ec476939c9765c048b35