Pietrucha Group

ZALETY

Zastosowanie GeoSiatki o sztywnych węzłach:

 • budowa dróg i powierzchni obciążonych ruchem
 • drogi kolejowe
 • systemy drenażowe
 • budowa tuneli i konstrukcji podziemnych
 • roboty ziemne, fundamentowanie i konstrukcje oporowe
 • zabezpieczenia przeciwerozyjne
 • zbiorniki odpadów ciekłych
 • składowiska odpadów stałych
 • kanały
 • zbiorniki wodne i zapory

Zalety GeoSiatki w budownictwie komunikacyjnym:

 • oszczędność materiału do wykonania warstwy nośnej
 • zwiększenie istniejącej nośności podłoża
 • wyrównanie osiadania na większej powierzchni
 • poprawa zabezpieczenia przed wyparciem gruntu
 • zapobieganie przemieszczaniu gruntu warstwy nośnej z drobnoziarnistym podłożem
 • zmniejszenie wartości ciśnienia wody w porach

Zalety GeoSiatki w budownictwie ziemnym:

 • krótszy czas budowy dzięki mniejszej ilości kruszywa nasypowego
 • równomierne zwiększenie nośności poprzez rozłożenie obciążenia
 • rezygnacja z materiałochłonnej wymiany gruntu
 • ochrona zasobów surowców dzięki ponownemu wykorzystaniu nieprzydatnego materiału gruntowego i zmniejszenie wielkości transportu
 • zmniejszenie kosztów budowy
 • przyspieszenie konsolidacji podłoża
 • zapobieganie przemieszczaniu się kruszywa korpusu zapor do podłoza  
11331e9c1081c3611a53ec476939c9765c048b35