Pietrucha Group

ZASTOSOWANIE

Początek wykorzystania geosyntetyków oznaczał otworzenie zupełnie nowego etapu w budownictwie ziemnym i komunikacyjnym. Właściwości materiału tego rodzaju całkowicie odmieniły inżynierię budowlaną, znakomicie upraszczając proces budowania, skracając czas jego trwania, podnosząc trwałość efektu końcowego, a także ograniczając ponoszone koszty. Geosiatki o sztywnych, integralnych węzłach mają bardzo szerokie zastosowanie, przy czym można je podzielić z punktu widzenia wykorzystania na dwie podstawowe grupy: wzmacnianie gruntu i nasypów.

Obecnie uwzględniane są we wciąż rosnącej liczbie projektów i konstrukcji inżynieryjnych, między innymi autostradach, drogach kolejowych, dla stabilizacji podłoża pod wysypiskami śmieci i w wielu innych przypadkach. Ich zalety mogą być również wykorzystane przez inwestorów indywidualnych, np. podczas budowy dróg polnych, czy też stabilizacji podłoża pod kostkę brukową przy domu. Popularność geosiatek, dzięki ich doskonałym parametrom oraz wysokiej efektywności w zbrojeniu gruntów i wzmacnianiu nasypów, nieustannie rośnie.

Zastosowanie geosiatek

Wzocnienie konstrukcji dróg kołowych
Każdy rodzaj drogi kołowej powinien charakteryzować się najwyższą możliwą trwałością. Jednakże w wielu przypadkach koszty odpowiedniego zbrojenia gruntu są niezwykle wysokie, a sam proces jest bardzo czasochłonny. Geosiatki stają się w tym kontekście rozwiązaniem idealnym, pozwalając na równomierne rozłożenie obciążenia drogi, a w rezultacie podnosząc jej wytrzymałość i ograniczając powstawanie tzw. kolein. Ponadto wykorzystanie georusztów pozwala na skrócenie czasu oraz ograniczenie środków niezbędnych do realizacji projektu, obniżając też w wielu przypadkach ostateczny koszt budowy.

Wzmocnienie konstrukcji dróg szynowych
Drogi szynowe wymagają zastosowania rozwiązań, zapewniających ich najwyższą trwałość. Siły oddziałujące na konstrukcje tego rodzaju są ogromne, stąd wykorzystanie najlepszych materiałów i produktów na etapie budowy jest niezwykle istotne. Georuszty o integralnych węzłach zapewniają optymalne wzmocnienie gruntu w strukturach tego rodzaju, wzmacniając ich trwałość i niezawodność poprzez zapewnienie równomiernego rozłożenia działających sił. Podobnie jak w przypadku dróg kołowych, pozwalają także ograniczyć czas i środki potrzebne do realizacji projektu.

Wzmocnienie konstrukcji dróg dojazdowych do farm wiatrowych
Sektor budowlany nieustannie poszukuje nowych produktów, pozwalających zminimalizować koszty oraz czas budowy danej konstrukcji. Geosyntetyki świetnie nadają się do umocnienia i stabilizacji gruntu podczas przygotowywania dróg dojazdowych do farm wiatrowych. Przy stosunkowo niewielkim nakładzie sił i środków finansowych, zwiększa się nośność danej powierzchni, wyrównuje się osiadanie gruntu na większym obszarze, zapobiega przemieszczaniu się warstwy nośnej, a przez to znakomicie podnosi się trwałość konstrukcji.

Zbrojenie fundamentów konstrukcji inżynieryjnych
Bez wątpienia jednymi z najważniejszych elementów każdej konstrukcji są jej fundamenty. W celu zapewnienia ich maksymalnej trwałości i stabilności niezbędne jest odpowiednie wzmocnienie gruntu znajdującego się bezpośrednio pod nimi. Geosiatki zapewniają wymagane parametry dla konstrukcji właściwie każdego typu, zwiększając nośność podłoża, przyspieszając jego konsolidację oraz zapobiegając przemieszczaniu się gruntu. Fundamenty dodatkowo wzmocnione georusztami gwarantują odpowiednie bezpieczeństwo, solidność i trwałość.

Wyrównanie osiadania i stabilizacja nasypów na składowiskach odpadów
Odpowiednie wzmocnienie nasypów oraz równomierne rozłożenie sił, działających na podłoże w składowiskach odpadów jest niezwykle istotne. Charakterystyka miejsc tego rodzaju wymaga wykorzystania rozwiązań, które można łatwo zaimplementować, a jednocześnie zapewniających wyjątkowo wysoką skuteczność. Zastosowanie geosiatek o integralnych węzłach pozwala na spełnienie wszystkich tych warunków, przy minimalnym nakładzie środków i czasu. W rezultacie są one idealnym rozwiązaniem również w przypadku wysypisk śmieci.

Nasypy zbrojone
Budowa różnorodnych skarp wymaga zastosowania materiałów i produktów, których parametry odpowiadają wysokim wymaganiom struktur tego rodzaju. Georuszty nie tylko umożliwiają znakomitą stabilizację i wzmocnienie nasypu, ale pozwalają też na ograniczenie czasu i środków (również finansowych) wymaganych do ich przygotowania. W rezultacie geosyntetyki przyniosły optymalne połączenie trwałości i niższych kosztów, a przez to są coraz częściej wykorzystywane przez inżynierię budowlaną, również do tworzenia nasypów zbrojonych.

11331e9c1081c3611a53ec476939c9765c048b35